25.02.2014

Odpowiedzialność


To tak nawiązując do pełnoletności, którą uzyskam 8 marca. ;__;